Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

II Класиране за общежития и получаване на настанителни заповеди

II Класиране

Настанителни заповеди за общежития след второ класиране ще бъдат давани на 10.10.2018 от 9 до 15,30 часа в Ректората на Пловдивския Университет на улица " Цар Асен 24" в стая 133.

тел. 032 261 329 

Последна промяна: 2018-10-08 13:37:08