Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Възстановяване на електронни услуги!

     Поради аварийно прекъсване на оптичното трасе, осигуряващо свързаност на ПУ „Паисий Хилендарски“ към академичната мрежа, всички електронни услуги, предлагани от Университета, не работеха за периода 9:25 – 16:30 на 04.11.2018 г. Прекъсване се наблюдаваше и за Техническия и Аграрния Университет за същия времеви период.

    Екипът на УИЦ съдейства на колегите, поддържащи академичната свързаност, и работеше по отстраняването на създадените проблеми, в следствие на което връзката и услугите ,предлагани от Университета, бяха възстановени.

Последна промяна: 2018-11-06 14:39:03