Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Свободен достъп до Bloomsbrury Collection

Свободен достъп до Bloomsbrury Collection

 

До 22 декември т.г. имаме свободен достъп до колекциите на Bloomsbrury от тук:

 

https://www.bloomsburycollections.com/

 

Изданията са в различни научни области: археология, история, теология, антропология, философия, религия, лингвистика, литературознание, филмово изкуство и медиазнание, политически науки, международни отношения, право.

Последна промяна: 2018-11-23 15:35:14