Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Свободен достъп до колекциите на De Gruyter journals

Свободен достъп до колекциите на De Gruyter journals

 

 

До 31 декември имаме свободен достъп до колекциите на De Gruyter journalsот тук:

Complete journal package: https://www.degruyter.com/dg/page/1757

STEM Journal Package: https://www.degruyter.com/dg/page/1758

HSS Journal Package: https://www.degruyter.com/dg/page/1759

 

 

Базата данни включва около 900 научни списания в областта на хуманитарните, социалните, обществените, природните, приложните, естествените и техническите науки.

Последна промяна: 2018-11-27 16:15:51