Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Старт на проект SPEAR (Supporting and Implementing Plans for gender Equality in Academia and Research)

Подробности за проекта на:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1557/

Последна промяна: 2019-01-08 11:10:38