Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Езикови курсове към Центъра за обучение по чужди езици

Започна записването в езикови курсове към Центъра за обучение по чужди езици  - ПУ "Паисий Хилендарски",

които ще се провеждат през втория семестър.

В курсовете по  застъпените езици - английски, немски, испански, италиански, руски, китайски

можете да се запишете при Светлана Попчева, каб. 369, тел. 032/261 238, 0888 16 06 15

или на имейл: spoptcheva@abv.bg

Последна промяна: 2019-01-09 14:32:43