Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Фонд „Научни изследвания“ обявява конкурсна сесия

 

Фонд „Научни изследвания“ при Пловдивския университет

обявява

конкурсна сесия за научноизследователски проекти 2019/2020 г.

За повече информация: http://uni-plovdiv.bg/pages/index/242

 

 

Последна промяна: 2019-02-21 11:27:11