Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Кандидатстудентски курсове по физическо възпитание

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИТЕ КУРСОВЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ЩЕ ЗАПОЧНАТ НА 15.04.2019г. ОТ 10:00 ч. ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН (РЕКТОРАТ)

 

 

За допълнителна информация каб. 24 (Ректорат) и тел. 032/261 325

Последна промяна: 2019-02-25 14:09:57