Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Предизборна програма на кандидата за ректор

Програма за управление и развитие на

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ за периода

2019-2023 г.

на кандидата за ректор

проф. д-р РУМЕН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ

 

Последна промяна: 2019-04-23 16:10:31