Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Списък на квесторите за предварителните кандидатстудентски изпити

Български език - 1 юни 2019 г. (Нова сграда)

Психология, География на България, Биология, Музика и Изобразително изкуство - 2 юни 2019 г. (Нова сграда)

Математика, История на България и Химия - 3 юни 2019 г. (Нова сграда)

Информатика, Английски език и Тест събеседване по Физика - 4 юни 2019 г. (Нова сграда)

Последна промяна: 2019-05-28 16:14:30