Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Класиране за общежитие 2019/2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ  ЗА ОБЩЕЖИТИЕ СА КЛАСИРАНИ И

ЩЕ ПОЛУЧАТ НАСТАНИТЕЛНИ ЗАПОВЕДИ ОТ 24.09.2019-27.09.2019 Г. В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕТЪР НА ПУ

”П. ХИЛЕНДАРСКИ” ОТ  9:00 ЧАСА.

 

 На 24.09.2019 г. ще се настаняват от 1 до 539 номер

       На 25.09.2019 г. ще се настаняват от 540 до 1077 номер

         На 26.09.2019 г. ще се настаняват от 1078 до 1615 номер

Списък с номера

Последна промяна: 2019-09-20 13:50:52