Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2020/2021 г.

За предстоящата академична 2020/2021 година, Германската служба за академичен обмен (DAAD), съвместно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, предоставят стипендии на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени, както и на бивши стипендианти, за обучение или научен престой във Федерална република Германия.

Подробна информация, включваща списък със стипендиите, условията за кандидатстване, необходимите документи и сроковете за тяхното подаване, може да бъде намерена на интернет страниците на DAAD: http://www.funding-guide.de и на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ в София: http://www.cmfnd.org/.

 

 

 

 

 

Последна промяна: 2019-10-09 14:56:23