Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Кандидатури за наградите Млади учени за 2020 г. по програмата Човек и биосфера

Кандидатурите за наградите Млади учени 2020 г. следва да се изпратят до Секретариата на Човек и биосфера не по-късно от 13 декември 2019 г. Допълнителна информация за критериите, условията, както и самите формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на посочения интернет адрес https://en.unesco.org/mab/awards#young-scientists .

Последна промяна: 2019-10-07 09:56:06