Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

250 години от създаването на "История славянобългарска"

През 2012 г. се честват 250 години  от създаването на "История славянобългарска". Сред водещите събития, посветени на този юбилей, е организираната от Филологическия факултет на Пловдивския университет международна юбилейна научна конфепенция,  която ще се проведе на 2–3 ноември 2012 г.

За повече информация: http://250.slovo.uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна: 2012-05-28 18:45:50