Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

II класиране за общежития

II Класиране

Настанителни заповеди за общежития след второ класиране ще бъдат давани от 14.10.2019 г. до 16.10.2019 г. от 9:30 до 15:30 часа в Ректората на Пловдивския университет на улица „Цар Асен 24" в стая 133.

тел. 032 261 329 

Последна промяна: 2019-10-11 14:41:03