Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Удължаване на срока за подбор на свободни преподавателски места

Обявление с удължаване на срока за процедура за подбор за свободни места за преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година.
 
Обявлението е за свободни места в четири университета в Армения, Украйна и Сърбия.
 
Обявлението е публикувано на сайта на Министерството на образованието и науката в рубриката: „Конкурси“, подсекция „Преподаватели“: http://www.mon.bg/bg/100125. Към него са приложени формуляр и заявление за участие в процедурата.
 
Удължаването на срока е до 24 октомври 2019 година (четвъртък), 
 
Кандидатите за преподаватели следва да подадат изискуемите документи по обявлението в съответното висше училище или институт. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.
 
Подробности:
Формуляр лектори.doc
Заявление.doc
Обява.pdf

Последна промяна: 2019-10-17 14:17:27