Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за изследовател(и) по Проект

 

ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за избор и назначаване на изследовател(и) с квалификация в ПН 4.6. Информатика и компютърни науки и/или ПН 3.8. Икономика  за работа по проект за създаване на Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ със срок 18.11.2019 г. 

Подробности

 

 

Последна промяна: 2019-10-29 08:59:36