Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

За новата електронна поща!

Уважаеми колеги,

От 28.05. функционира новата университетска електронна поща, отличаваща се от стария вариант с по-богата функционалност.

Входът е от главната страница на университетския сайт – Електронна поща или от адрес http://poshta.uni-plovdiv.bg. Първоначален вход за пререгистрация на университетските потребители е задължителен!

В отделни случаи е възможен отказ за пререгистрация ‑ най-вече поради надвишен общ лимит на персоналната пощенска кутия (лимитът на пощенска кутия в момента е установен на 2 GB). Няма обаче основания за притеснения: цялата Ви лична поща от стария пощенски сървър е съхранена, и след консултация със служителите на УИЦ, проблемът Ви ще бъде решен.

За помощ и справки при пререгистрация, настройка и запознаване с функционалността на новата университетска поща се отнасяйте към служителите на УИЦ.

Телефон за справки: 032/261-305, 032/261-300.

Забележка: За улеснение, след новата регистрация, папка „Изтрити“ в пощенската кутия на всеки потребител ще бъде автоматично изпразвана на всеки 2 седмици, ако той сам не се погрижи за това.

Последна промяна: 2012-05-29 11:57:22