Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Откриване на докторантската учебна година в ПУ

На 22 октомври Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти „ACADEMIA IUVENTUTIS“ към ПУ „Паисий Хилендарски“ откри докторантската учебна година.

Събитието се състоя в Учебния театър и започна с приветствени думи от ръководителя на Центъра проф. д.ф.н. Л. Липчева-Пранджева. Гостите имаха удоволствието да гледат спектакъл по двете едноактни пиеси на Уди Алън – „Смъртни схватки“ и „Сентръл парк уест“ с режисьор д-р Таня Жоакимсман. Вечерта завърши с коктейл и обсъждане на очакванията към „Academia Iuventutis“.

 

Видео от откриването и спектакъла: https://www.youtube.com/watch?v=XUXJu2RfATQ&feature=youtu.be

Последна промяна: 2019-11-19 14:05:17