Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ФИСН избра доц. Кабаиванов за декан на факултета

Интензифициране на международното сътрудничество и стимулиране на научните публикации във водещи издания, индексирани в мрежите Scopus и Web Of Science – са сред основните приоритети в мандатната програма на доц. д-р Станимир Кабаиванов, който беше преизбран за декан от Общо събрание на Факултета по икономически и социални науки към ПУ „Паисий Хилендарски“. За изминалия мандат доц. Кабаиванов отчете сериозен ръст на индексираните публикации, като подчерта, че именно научноизследователската дейност следва да бъде водеща за факултета и през идните години.

Доц. Станимир Кабаиванов е завършил специалностите „Макроикономика“ и „Финансов мениджмънт“ във ФИСН, като през 2011 г. защитава дисертация в областта на финансите. Научните му интереси са в областта на иконометрията и анализа на данни. Има дългогодишен опит в разработване на софтуер.

Последна промяна: 2019-11-12 16:58:43