Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Биологическият факултет преизбра доц. Соня Трифонова за декан на факултета

На 15 ноември 2019 г. доц.  д-р Соня Костадинова Трифонова беше преизбрана за Декан на Биологическия факултет от Общото събрание на Факултета.

Доц. Соня Костадинова е преподавател по Микробиология. Възпитаник е на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и работи в Университета от 1988 г. През 1992 г. защитава докторска дисертация по Микробиология, а от 2004 г. е доцент по Микробиология в катедра „Биохимия и микробиология“ на Биологическия факултет. Научните ѝ интереси са в областта на бактериалния метаболизъм, екологията на микроорганизмите и микробната патогенеза.

Основни приоритети, залегнали в мандатната програма на доц. Костадинова, са подготовката на конкурентноспособни кадри на Биологическия факултет, поддържане на високо ниво на научната продукция и висок рейтинг.

Последна промяна: 2019-12-02 14:11:35