Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Класиране за стипендии за първи семестър 2019/2020 г.

ПУ „Паисий Хилендарски” обявява класиране за стипендии  първи семестър на учебната 2019-2020г.
 
Класирането е извършено на базата на следната формула:
 
(Минимална работна заплата/доход на член от домакинството)+успех2
 
Класиране за стипендии приоритетни специалности за първи семестър 2019/2020 г.
 
Класиране за стипендии  за първи семестър 2019/2020 г.
 
 

Последна промяна: 2019-11-27 09:50:54