Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Курсове за млади учени, докторанти и постдокторанти

ACADEMIA IUVENTUTIS

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С МЛАДИ УЧЕНИ, ДОКТОРАНТИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

ОБЯВЯВА:

К У Р С О В Е за млади учени, докторанти и постдокторанти 1-ВИ КРЪГ (2019/2020)

ЦЕНТЪРЪТ предлага на младите учени, докторантите и постдокторантите от ПУ „Паисий Хилендарски“ ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ  в областта на: 

  • методология на научните изследвания и емпиричните проучвания;
  • риторика на научния текст;
  • академично писане на английски език;
  • дизайн на текста;
  • комуникативни и презентационни умения и други.

Курсовете са авторски разработки на водещи в областта специалисти.

 

Втори кръг от курсове с ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМИ ще бъде обявен през месец март 2020 г.

За повече информация посетете следния линк:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1836/

Последна промяна: 2019-12-16 10:28:43