Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

УИЦ търси да назначи "Програмист, софтуерни приложения”

Срок за кандидатстване: 31 януари 2020 г.

 

Университетският информационен център (УИЦ) към Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” търси да назначи

"ПРОГРАМИСТ, СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”

 

Отговорности:

  • Разработване на програмни продукти и поддържане експлоатацията на съществуващите такива за нуждите на ПУ „Паисий Хилендарски“;
  • Създаване и поддържане на бази от данни, интеграция на приложенията с тях, изграждане и оптимизация на заявки и справки;
  • Проектиране, разработване, тестване и поддържане на системи за управление на бази данни;
  • Следи за услугите, сигурността и безотказната работа на системите.

 

Изисквания:

  • Завършено образование в сферата на информационните технологии/програмиране (може и студенти, които се обучават в момента);
  • Добри познания по .NET / React;
  • Основни познания в бази данни (MSSQL, MySQL);
  • Добро владеене на английски език;
  • Умения за работа в екип;
  • Отговорно отношение към работата.

 

Срок за кандидатстване: 31.01.2020 г.

Условия на труд: Трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

Необходими документи: Заявление за кандидатстване, автобиография с актуална снимка, мотивационно писмо и копие от дипломата / уверение за студенти.

Документи може да се подават на e-mail: direktor_uic@uni-plovdiv.bg или в Деловодството на Ректората, ул. „Цар Асен“ №24, стая 16.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.

 

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Последна промяна: 2020-02-06 12:57:40