Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Кандидатите, получили отлична оценка на предварителната сесия през юни, се записват  по първо желание като студенти на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Записването става единствено в гр. Пловдив в периода, предназначен за прием на кандидатстудентски документи за редовната сесия, 18 юни - 2 юли т.г. (без събота и неделя). Следва се установеният административен ред:подаване на плик-молба в Университетския информационен център и записване в Учебен  отдел при представяне на оригинална диплома, квитанция за платена семестриална такса, удостоверение от районното психиатрично диспансерно заведение          (че не се води на отчет), 6 снимки 35/45 мм, лична карта и попълнен комплект документи за записване от книжарницата на Пловдивския университет.

Последна промяна: 2012-06-18 14:02:13