Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Конкурс за финансов експерт по проект Център за компетентност „ПЕРИМЕД“

Център за компетентност
„Персонализирана иновативна медицина“ (ПЕРИМЕД)

обявява 

Конкурс за финансов експерт по проект

 

Последна промяна: 2020-02-11 16:14:44