Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Национален конкурс за есе на тема: „Климатът се променя! А аз?”

 

 

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЯ НА АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ

обявява

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за ЕСЕ

за ученици, студенти и докторанти на тема:

„Климатът се променя! А аз?“

 

 

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

I група – ученици от V до VII клас

II група – ученици от VIII до XII клас

III група – студенти и докторанти.

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално жури.

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение, населено място.

 

Краен срок: 25 март 2020 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 април 2020 г. на уебсайта на Организатора – plantbiotech.bg.

За победителите има парични награди, които ще им бъдат изпратени по пощата.

Отличените участници декларират съгласието си за публикуване на есетата на сайта на Организатора – plantbiotech.bg.

 

Конкурсът се организира в рамките на проект „СТАРБИОС2“ GA 709517програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени единствено за целите на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Последна промяна: 2020-02-26 06:31:51