Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Дистанционен достъп чрез VPN връзка

За улесняване на дистанционната работа служителите на Пловдивския университет могат да използват VPN връзка. Не се разрешава използването на други програми и приложения за отдалечен достъп до служебните компютрите в ПУ "Паисий Хилендарски". УИЦ препоръчва използването на VPN-a и не носи отговорност за загуба на данни или компрометиране на устройства, ако се използват приложения за отдалечен достъп.

VPN връзката дава възможност да се достъпят услуги, които изискват оторизация през университетската мрежа (Scopus, Web of Science и др.), както и университетски ресурси, недостъпни от външна мрежа.

Регистрацията и настройките на VPN може да намерите на: https://net.uni-plovdiv.bg/service/vpn/

VPN връзката не е достъпна за студенти.

Заявка за VPN | net.uni-plovdiv.bg

Последна промяна: 2020-03-30 12:10:37