Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Важно! Кандидатстване за Магистърски програми след ОКС "Професионален бакалавър"

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през тази учебна година предлага 118 магистърски програми, които се радват на висок и стабилен интерес.

Две от тези програми са предназначени за завършилите ОКС "Професионален бакалавър" в следните професионални направления:

  3.7 Администрация и управление ;

  3.8 Икономика .

     Поради оказван натиск върху завършващите „професионални бакалаври“ в някои от пловдивските колежи, с цел предопределяне избора на кандидатите, заявяваме следното:

         Всеки „професионален бакалавър“, отговарящ на изискванията на Закона, може да кандидатства в съответните магистърски програми на Пловдивския университет само с декларация по образец, намираща се в секретариатите на факултетите. Липсата на диплома или уверение към момента на подаване на документи не е пречка за кандидатстване в желаната от тях магистърска програма.

Последна промяна: 2011-10-13 14:01:32