Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Анкетно проучване сред студенти за РСВУ 2020 г.

Във връзка с актуализиране на данните в Рейтинговата система на висшите училища (РСВУ) в България и въведените във ВУ неприсъствени форми на обучение в условията на извънредно положение, породено от разпространението на новия коронавирус, налагат тази година планираното анкетно проучване сред студентите да се проведе по електронен път.

Проучването се провежда от екип на консорциум „ИОО-С“ по поръчка на Министерството на образованието и науката.

Проучването е анонимно и данните от него ще бъдат използвани само в обобщен вид за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България.

Форма за попълване на анкетата:

https://www.surveymonkey.com/r/MRWRQPL

Последна промяна: 2020-04-27 11:19:20