Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Новини   /

Разпределение по зали за редовните кандидатстудентски изпити

ВАЖНО: Кандидатстудентският изпит по Български език само за разпределените в 6 аудитория ще започне в 7:30 часа!
ВАЖНО: Кандидатстудентският изпит по Английски език само за разпределените в 6 аудитория ще започне в 8:00 часа!

Английски език - 5 юли 2012 г.
Български език - 6 юли 2012 г.
История на България - 7 юли 2012 г.
Информатика - 8 юли 2012 г.
Новогръцки език - 8 юли 2012 г.
Испански език - 8 юли 2012 г.
Руски език - 9 юли 2012 г.
Немски език - 9 юли 2012 г.
Психология - 9 юли 2012 г.
Френски език - 10 юли 2012 г.
Биология - 10 юли 2012 г.
География на България - 10 юли 2012 г.
Математика - 11 юли 2012 г.
Теология - 11 юли 2012 г.
Тест събеседване по Физика - 12 юли 2012 г.
Химия - 12 юли 2012 г.
Изобразително изкуство - 12 юли 2012 г.
Музика - 12 юли 2012 г.
Комплексен изпит по физическо възпитание - 12 юли 2012 г.
Комплексен изпит по физическо възпитание - 13 юли 2012 г.
Актьорство за драматичен театър - I кръг - 14 септември 2012 г., II кръг - 15 септемви 2012 г., III кръг - 16 септември 2012 г.

Последна промяна: 2012-07-05 21:52:51