Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Информационни ресурси » Центрове и лаборатории

Центрове и лаборатории

 

Университетски

 1. Център за компетентност "Перимед";

 2. Регионален център за дистанционно обучение;

 3. Университетски център за кариерно развитие;

 4. Университетски център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти;

 5. Център по технологии;

 6. Аудиовизуален център;

 7. Научeн център за история и археология на войната (НЦИАВ);

 8. Център за антропологични и етносоциологически изследвания;

 9. Център TestDaF;

 10. Лаборатория за компютърно подпомагане на обучението и научните изследвания (C.Lab);

Филологически факултет

 1. Център за езици и интеркултурна комуникация;

 2. Център за руски език и култура;

Химически факултет

 1. Център за химични демонстрации;

Факултет по математика и информатика

 1. Център за електронно обучение DeLC.

 

 

Последна промяна на 04 Октомври 2022