Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Отчети

Отчети

ОТЧЕТ за дейността на Ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски" за периода 2015-2019 г.:

 

ОТЧЕТ за дейността на Ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски" за периода 2011-2015 г.:

ОТЧЕТ за дейността на Ръководството на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски" за периода 2007 - 2011 г.

Доклад за реализацията и миграцията на завършилите висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски”

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОТЧЕТИ - КСК

 

 

 

 

Последна промяна на 26 Ноември 2021