Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Обучение

Обучение

Университетът провежда обучение във всички образователни степени – специалист, бакалавър, магистър и доктор. Завършилите полувисше образование или колеж със степен “Специалист”, могат да продължат следването си в ПУ “Паисий Хилендарски” или неговите филиали след конкурс за определен брой места по обявените бакалавърски програми.

Студенти, които вече имат степен “Бакалавър” в дадено научно направление, могат да продължат образованието си в магистърските програми, обявявани всяка учебна година.

В началото на всяка учебна година към катедрите на Университета се обявяват конкурси за докторантури в основните научни направления.


Зали за обучение в Университета

Меню за студенти

Последна промяна на 02 Август 2018