Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Философско-исторически » Ръководство

Ръководство

Философско-исторически факултет

ул. "Цар Асен" №24 4000 гр. Пловдив

 

 

име

телефон

мейл

приемно време

(за студенти)

доц. д-р Красимира Кръстанова

Декан

032 261 434

krkrastanova@uni-plovdiv.net

 

понеделник 12.00–13.30

(в Деканата)

Доц. д-р Симеон Кацаров

Зам.-декан

032 261 434

simo_st@uni-plovdiv.bg ;

simo_st@abv.bg

 

сряда

10.30–12.00

(в Деканата)

Доц. д-р Стойка Пенкова

Зам.-декан

032 261 434

 tonipenkova@yahoo.com

 

 

2 Понеделник 12.00-13.30

(катедра “Социология и науки за човека")

Десислава Димитрова

Административен сътрудник на ФИФ

 

032 261 433

desislavadimitrova@uni-plovdiv.net

 

 

 

Деканата

Кремена Цанкова

Административен секретар на ФИФ

 

032/261 433

krem_che@abv.bg

всеки ден

10.00-12.00

(в Деканата)

 

 

 

 

Последна промяна на 12 Декември 2019