Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Философско-исторически факултет » Ръководство

Ръководство

Философско-исторически факултет

ул. "Цар Асен" №24, 4000 гр. Пловдив

 

Име

Телефон

Имейл

Приемно време
(за студенти)

 доц. д-р Стойка Пенкова
Декан

 032 261 433

 penkova@uni-plovdiv.bg

1 вторник:11.00 – 12.00 ч.
2 вторник:10.00 – 10.30 ч.
 (каб. 304)

 доц. д-р Валентин Аспарухов
Зам.-декан

 032 261 433

 v_asparuhov@uni-plovdiv.bg 

1 вторник:12.00 – 13.30 ч.
 (каб. 304)

 доц. д-р Меглена Златкова
 Зам.-декан

 032 261 433

 meglena.zlatkova@uni-plovdiv.bg 

 

1 вторник:12.00 – 13.30 ч.
2 четвъртък:12.00 – 13.30 ч.
 (каб. 304)

 Десислава Димитрова
 Секретар на ФИФ

 032 261 433

 desislavadimitrova@uni-plovdiv.bg 

 понеделник - петък
 10.00 – 12.00 ч.
 (каб. 304)

 Кремена Цанкова
 Секретар на ФИФ

 032/261 433

 krem_che@uni-plovdiv.bg 

 понеделник - петък
 14.00 – 16.00 ч.
 (каб. 304)

 

Последна промяна на 20 Февруари 2023