Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Юридически » Ръководство

Ръководство

 

Декан

 проф. д-р Венцислав Стоянов

Замeстник-декани 

доц. д-р Теодора Филипова

доц. д-р Христо Паунов

Юрист - секретар по РАС

Мариана Банева

Административен секретар

Анна Павлова

 

 Адрес:

 4000 Пловдив, ул. Цар Асен № 24

 Ректорат на Пловдивския университет, ет. 1, каб. 102
 тел. (032) 261 283, факс (032) 261 378
 e-mail: 
law@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 31 Юли 2017