Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Юридически » Ръководство

Ръководство

 

Декан

доц. д-р Даниела Дончева

Научни секретари 

гл. ас. д-р Ангел Шопов

доц. д-р Христо Паунов

Юрист - секретар по РАС

Мариана Банева

Секретар

Анна Павлова

 

 Адрес:

 4000 Пловдив, ул. Цар Асен №24

 Ректорат на Пловдивския университет, ет. 1, каб. 102
 тел. (032) 261 283, факс (032) 261 378
 e-mail: 
law@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 09 Януари 2020