Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Юридически факултет » Ръководство

Ръководство

 

доц. д-р Даниела Дончева
Декан

032 261 284
dean.law@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Ангел Шопов
Заместник-декан

 

032 261 339
a_shopov@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Димитър Топузов
Научен секретар

032 261 339
dimitar.topuzov@uni-plovdiv.bg

Анна Павлова
Секретар

 

 

 Адрес:

 4000 Пловдив, ул. Цар Асен №24

 Ректорат на Пловдивския университет, ет. 1, каб. 102
 тел. (032) 261 283, факс (032) 261 378
 e-mail: 
law@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 11 Февруари 2021