Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Решения на Академичния съвет » от 2007 г.

от 2007 г.

Решения на Академичния съвет от 10.12.2007 г.

Решения на Академичния съвет от 12.11.2007 г.

Решения на Академичния съвет от 15.10.2007 г.

Решения на Академичния съвет от 16.07.2007 г.

Решения на Академичния съвет от 28.05.2007 г.

Решения на Академичния съвет от 23.04.2007 г.

Решения на Академичния съвет от 26.03.2007 г.

Решения на Академичния съвет от 26.02.2007 г.

Решения на Академичния съвет от 29.01.2007 г.

Последна промяна на 08 Октомври 2011