Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Отдел "Международно сътрудничество"

Отдел "Международно сътрудничество"

Отдел "Mеждународно сътрудничество" (ОМС)

  

Име Длъжност Телефон/Имейл/Стая
доц. д-р Борян Янев Началник отдел

+ 359 32 261 363

byanev@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 118

Радосвета Мишевска Главен експерт

+ 359 32 261 363

iro@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 118

Цанка Спасова Главен експерт

+ 359 32 261 363

ts.angelova@uni-plovdiv.bg

Ректорат, стая 118

 

Процедура за издаване на заповед за задгранична командировка

Доклад за задгранична командировка

Последна промяна на 20 Януари 2022