Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Интеграция » Международно сътрудничество

Международно сътрудничество

Отдел "Mеждународно сътрудничество" (ОМС)

 

ул."Цар Асен" 24, стая 111

4000 Пловдив

тел.: + 359 32 261 363

факс: + 359 32 635 049

 

 

Радосвета Мишевска

e-mail: iro_pu@abv.bg

 

Яна Петрова

e-mail: iro.petrova@gmail.com

 

Процедура за издаване на заповед за задгранична командировка

Образец на доклад за задгранична командировка

Последна промяна на 09 Октомври 2019