Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Педагогически

Педагогически

Лого Педагогически 
 

 СтрелкаНОВИНИ

Учебно разписание 2 семестър 2016-2017 - редовно обучение

Графици за изпитна сесия втори семестър задочно обучение

Графици за изпитна сесия първи семестър редовно обучение

Временно прекратяване на приема на договори на студентите по проект„Студентски практики“ от 24.11.2016 г.

Уебинар

КЛАСИРАНЕ МАГИСТРИ 2016/2017

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Педагогическия факултет за академичната 2016/2017 г.

Информационни срещи за студентските мобилности по програма „еразъм +“ за 2016-2017г. на Педагогическия факултет

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма "ЕРАЗЪМ+" в Педагогическия факултет през II семестър на академичната 2016/2017г.

Програма студентски форум 2016

Промяна на датата за провеждане на студентски форум 2016 г.

Информационни срещи за студентските мобилности по програма „Eразъм +“ 2016-2017 г 

8 април 2016 г. - Дипломиране на студенти випуск 2015

Участие в студентски форум "Детето и съвременният свят" 14.05.2016

Класация магистри 2015/2016

Програма за Студентския научен форум 2015г.

Студентски научен форум -"Ценности, мотивация и креативност в образованието"

Проект BG051РО001 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"-връчване на сертификати

Публични лекции за заемане на академична длъжност "доцент"

Класиране на магистри 2014/2015 година

Заедно в час набира студенти за работа

Студентски научен форум - месец май 2014 г.

Студентски проект "Образование с обич към детето"

 СтрелкаЗА ФАКУЛТЕТА


 Визитка

 Ръководство

 Местоположение

 Галерия

 Документи

СтрелкаКАТЕДРИ


 Педагогика и управление на образованието

 Психология

 Социални дейности

 Предучилищна педагогика

 Начална училищна педагогика

 Музика

 Физическо възпитание

 Естетическо възпитание

СтрелкаОБУЧЕНИЕ


 Бакалавърски програми

 Магистърски програми

 Докторантски програми

 

 

СтрелкаПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ


Проект BG051РО001-3.3.07-0002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Български проекти

Международни проекти

EuSTD

Q4S-Quatrain for students

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ В РЕАЛНА СРЕДА ЗА СТУДЕНТИ

PНИ-П-4 Научно-изследователски център 

за изследване социализацията на личността

 СтрелкаЦЕНТРОВЕ И ЛАБОРАТОРИИ


 Докторантско училище

 Център за психологически и педагогически изследвания

 Център по образователен мениджмънт

 Център за кариерно ориентиране и развитие

 Център по арттерапия

 Ресурсен методичен център

 Консултативен център

 Лаборатория за студенти със специални потребности

 

 

Последна промяна на 17 Февруари 2017