Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Педагогически факултет » Ръководство

Ръководство

 

 Педагогически факултет

Нова сграда, бул. "България" 236

 

Проф. д-р Владимира Ангелова

Декан на Педагогически факултет

каб. № 217; тел. 032/261702 

e-mail: vangelova@uni-plovdiv.bg

 Проф. д.п.н. Валентина Маргаритова

Зам.-декан по академично развитие и работа с докторанти

каб. № 24, Ректорат;
тел. 032/261325

email:valiamargaritova@uni-plovdiv.bg

 Доц. д-р Хилда Терлемезян

Зам.-декан по учебна дейност и информационна среда

каб. № 214 ; тел. 032/261712

e-mail: terlemezian@uni-plovdiv.bg

 Доц. д-р Ани Епитропова

Зам.-декан по научноизследователска и проектна дейност,
международно сътрудничество

каб. № 413 ; тел. 032/261722

e-mail: epitropova@uni-plovdiv.bg

 Доц. д-р Методий Ангелов

Научен секретар по акредитация

каб. № 103 ; тел. 032/261807

e-mail: metodiyangelov@uni-plovdiv.bg

 Проф. д-р Даниела Маркова

Научен секретар по качество на обучението

каб. № 517 ; тел. 032/261803

e-mail: dmarkova@uni-plovdiv.bg

Стойка Спасова

Секретар на факултета

 

каб. № 218; тел./факс: 032/261701

e-mail: toni@uni-plovdiv.bg

 

 

Последна промяна на 16 Септември 2020