Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетски информационен център (УИЦ)

Университетски информационен център (УИЦ)

УИЦ (Университетски информационен център) е самостоятелно звено, което има за задача да осигурява и поддържа информационната инфраструктура на ПУ „Паисий Хилендарски“, използвайки съвременни информационни технологии. УИЦ обслужва кандидатстудентската кампания, учебната, научноизследователската и административно-управленската дейност на университета. Центърът се състои от три секции:

Секция «Информационно обслужване»:
Информационно обезпечаване на кандидатстудентската кампания, софтуерни реализации, консултации, техническа поддръжка на компютърната техника, електронна поща, web хостинг и др. Осигурява съвременни технологии за прилагане на мултимедийни и интерактивни методи в обучението и научноизследователската работа. Предлаганите услуги са достъпни за всички студенти, докторанти, преподаватели и служители от другите звена на ПУ.

Секция «Разработване и поддържане на софтуерни системи»:
Проектиране, развитие, поддържане и експлоатация на информационните системи в ПУ „Паисий Хилендарски“ и интегрирането им в обща среда.

Секция «Мрежи и комуникации»:
Администриране, управление, техническа поддръжка и развитие на университетската компютърна мрежа, осигуряване на Интернет услуги, обучение и консултации на потребителите на мрежови услуги и др.

Открит е телефон за технически проблеми, на който ще бъде отговаряно за всякакъв тип технически запитвания към УИЦ относно проблеми, консултации, сигнали за неработещи услуги.

 

 Кандидатстудентска информация

      032/625 000; 032/635 049; 

 Информационен център

       032/625 000

 Сист. администратори към УИЦ за технически проблеми

       032/261 305

 uic-team

Състав

Име

Длъжност

 Телефон/Имейл/Стая

проф. д-р Балик Джамбазов

директор

 032/261 209

 direktor_uic@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 8

гл. ас. д-р Атанас Терзийски

консултант,
администриране на системи

 032/261 449

 atanas@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 1

Иво Юруков

сист. администратор

 032/261 305

 ivoyurukov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 10

Стилян Минчев

сист. администратор

 032/261 205

 s.minchev@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 6

Антоанета Текьова

сист. администратор

 032/261 287

 tyurukova@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 6

Боян Костов

сист. администратор

 032/261 300

 boyankostov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 1

Златка Владимирова

сътрудник

 032/261 306

 zvlad@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 2

Елена Василева / Елеонора Кралева

експерт, администриране на системи

 032/261 302

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Диляна Якова

специалист, тестване софтуер

 032/261 260

 dilyana_ilieva@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Христина Борисова

експерт, системен софтуер за бази данни

 032/261 302

 hristina@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 13

Милен Близнаков

програмист,
бази данни

 032/261 304

 milen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 4

Младен Тончев

програмист,
бази данни

 032/261 472

 mladen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 12

Асен Узунов

програмист, софтуерни приложения

 032/261 472

 asen@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 12

Иван Иванов

програмист, софтуерни приложения

 032/261 304

 ivan-ivanov@uni-plovdiv.bg

 Ректорат, УИЦ, стая 4

 

За контакти

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Университетски информационен център

гр. Пловдив, ул. "Цар Асен" 24

Последна промяна на 11 Ноември 2021