Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Наука

Наука

Изследователската дейност в Университета обхваща различни области от природните и обществените науки. Особено активни са изявите в следните направления:

В поделение "Научна и приложна дейност" годишно се разработват над 120 договора, материално обезпечени от следните източници:

  1. Международни програми.
  2. Договори, сключени с Националния фонд "Научни изследвания".
  3. Фонд "Научни изследвания" при Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
  4. Стопански договори.
Последна промяна на 12 Юли 2013