Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически факултет » Обучение » Докторски програми

Докторски програми

Докторски програми

Провежда се обучение на докторанти по научните направления Филологии.
Последна промяна на 18 Март 2014