Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Биологически » Ръководство

Ръководство

 доц. д-р Соня Костадинова Трифонова

 Декан на факултета

 тел: (032) 261 496
 факс: (032) 261 566
 е-mail: skosta@uni-plovdiv.bgsonykostadinova@gmail.com

 проф. д-р Велизар Костадинов Гочев

 Заместник-декан по учебната и издателска дейност

 тел: (032) 261 493

 доц. д-р Гана Минкова Гечева

 Заместник-декан по научна и проектна дейност

 тел: (032) 261 519; 0887 940 821
 e-mail: ggecheva@mail.bg

 проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова

 Заместник-декан по акредитация и качество

 тел: (032) 261 549; 0885 278 121
 e-mail: tstaykova@yahoo.com

 проф. д-р Галина Тенева Яхубян

 Заместник-декан по академично развитие и докторантури

 тел: (032) 261 560
 e-mail: galinayahubiyan@gmail.com

 Борислава Тодорова

 Секретар

 тел: (032) 261 566
 факс: (032) 261 566
 e-mail: bio_secretary@uni-plovdiv.bg

 Адрес за контакти: 
 Биологически факултет 
 (Стария град - Античен театър)
 ул. "Тодор Самодумов" №2 
 4000 Пловдив

 Даниела Георгиева

 Славка Илиева

 Инспектори отдел "Учебен"

 

 тел: (032) 261 456
 e-mail: dani@uni-plovidv.bg

 тел: (032) 261 393
 e-mail: slavka@uni-plovdiv.bg

 Адрес за контакти:
 ПУ "Паисий Хилендарски" (Ректорат)
 Биологически факултет (кабинет 131)
 ул. "Цар Асен" 24
 4000 Пловдив

Последна промяна на 09 Януари 2020