Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по икономически и социални науки » Ръководство

Ръководство

проф. д-р Станимир Кабаиванов
Декан
032/261 414
stanimir.kabaivanov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Йорданка Любецка
Зам.- декан
Учебна дейност

032 261 388 и 032/ 261 415
liubetzka@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Маргарита Русева
Зам.- декан
Научноизследователска дейност и докторски програми

032 261 414
m_ruseva@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Юлия Джабарова
Научен секретар
Международно сътрудничество и управление на проекти

032 261 414
jjabarova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Веселина Жекова
Научен секретар
Качество и акредитация

032 261 414
v.zhekova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Галина Илиева
Председател на Общото събрание

032 261 365
galili@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Ангел Димитров
Заместник-председател на Общото събрание

032 261 365
angel.dimitrov@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 10 Февруари 2021