Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Икономически и социални науки » Ръководство

Ръководство

доц. д-р Станимир Кабаиванов
Декан
тел.: 032/628 388
e-mail: fisndean@uni-plovdiv.net
доц. д-р Йорданка Любецка
Зам.- декан Учебна дейност
 
доц. д-р Маргарита Русева
Зам.- декан Научноизследователска дейност и докторски програми
 
доц. д-р Юлия Джабарова
Научен секретар Международно сътрудничество и управление на проекти
 
доц. д-р Веселина Жекова
Научен секретар Качество и акредитация
 
доц. д-р Галина Илиева
Председател на Общото събрание
 
доц. д-р Ангел Димитров
Заместник-председател на Общото събрание
 

 

Последна промяна на 02 Декември 2019