Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по математика и информатика » Ръководство

Ръководство

Факултет по математика и информатика, бул. "България" №236, 4003 гр. Пловдив, факс: 032/ 261 794

РЪКОВОДСТВО

Проф. д-р Ангел Голев
Декан

тел.: 032/ 261 800 e-mail: dean-fmi@uni-plovdiv.bgangel.golev@fmi-plovdiv.org

Проф.. д-р Боян Златанов
Заместник-декан

тел.: 032/ 261 800 e-mail: bobbyz@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Добринка Милушева Бойкина
Заместник-декан

тел.: 032/ 261 800 

Доц. д-р Николай Павлов
Заместник-декан

тел.: 032/ 261 800

Доц. д-р Марта Теофилова
Заместник-декан 

тел.: 032/ 261 800 e-mail: marta@fmi-plovdiv.org 

Доц. д-р Владимир Вълканов
Заместник-декан 

тел.: 032/ 261 800 e-mail: walkanov@fmi-plovdiv.org 

магистър Надя Милева
Секретар на факултета

тел.: 032/ 261 799 e-mail: nadia@uni-plovdiv.bg

Гергана Колева
Секретар на факултета

тел.: 032/ 261 799 e-mail: gerry.koleva@uni-plovdiv.bg

Мануела Генева
Административен секретар

тел.: 032/ 261 740 e-mail: geneva@fmi-plovdiv.org
Последна промяна на 10 Декември 2019