Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически » Ръководство

Ръководство

Проф. д.ф.н. ВЕРА МАРОВСКА
Декан

тел.: 032/ 261 332
тел.: 0884 319 021
e-mail: vmarovska@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА
Заместник-декан по международното сътрудничество, преподавателска и студентска мобилност, евроинтеграция, специализирани центрове и кабинети

тел.: 032 261 241 (0888434241);

e-mail: ncherneva9@gmail.com

Доц. д-р ЕЛЕНА ГЕТОВА
Заместник-декан по работа със студенти вътрешновузовска мобилност, студентски организации); академичен живот (промоции и официални чествания); научноорганизационна дейност (конференции, семинари); КСК-организация и реклама

тел.: 032 261 262 (0882396685);

e-mail: egetova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р БОРЯН ЯНЕВ
Заместник-декан по научна дейност (организация на научноизследователския процес: рейтинг класации, научни проекти и докторантури; факултетен сайт)

тел.: 032 261 478 (0882389152);

e-mail: byanev@gmail.com

Доц. д-р КОНСТАНТИН КУЦАРОВ
Заместник-декан по учебната дейност (учебен процес, учебна документация и планове, вътрешновузовска мобилност); магистратури

тел.: 032 261 231 (0882364663);

e-mail: konstantpol@abv.bg

 

 Администрация

Татяна Петкова
Секретар на факултета

тел.: 032 261 332(0884 319 021);

e-mail: tpetkova@uni-plovdiv.bg

Мария Гуджева
Организатор УПР                     

тел.: 032 261 443(0884 317 189);

e-mail: marygud@uni-plovdiv.bg

 

Адрес:

4000, гр. Пловдив, ул. Цар Асен № 24

Ректорат на Пловдивския университет, ет. 3, каб. 325

тел. 032 261 332 (0884 319 021);

e-mail: : ff@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 19 Септември 2016