Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Филологически факултет » Звена

Звена

Център за езици и интеркултурна комуникация

Центърът за езици и интеркултурна комуникация е създаден с решение на Академичния съвет на Пловдивския университет през 1998 година и се явявя структурно звено на Филологическия факултет на Пловдивския университет. 

        Задачите на центъра са:

Център TestDaF

Последна промяна на 11 Януари 2021