Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Химически » Ръководство

Ръководство

Химически факултет ул. "Цар Асен" №24 4000 гр. Пловдив

Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
Декан

тел.: 032 / 261 337
e-mail: kmetov @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе
Зам.-декан по учебната дейност

тел.: 032 / 261 349
e-mail: stab @ uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Гинка Атанасова Антова
Зам.-декан по научната дейност

тел.: 032 / 261 290
e-mail: ginant @ uni-plovdiv.bg

Ирина Иванова Керина
Секретар на факултета

тел.: 032 / 261 402
e-mail: kerina @ uni-plovdiv.bg

Екатерина Маринова Кочовска
Инспектор от Учебен отдел

тел.: 032 / 261 394
e-mail: kvelk @ uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 13 Май 2016