Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Химически » Катедри

Катедри

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия

Аналитична химия и компютърна химия

Органична химия

Физикохимия

Химична технология

Последна промяна на 09 Декември 2014